Coöperatiehof Lieren Coöperatiehof Lieren Coöperatiehof Lieren

Lieren ligt op een steenworp afstand van Apeldoorn. In deze kern zal naast de bestaande Coöperatie een 16 tal eengezinswoningen worden gerealiseerd, bestaande uit rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en een vrijstaande woning. De woningen zullen gerealiseerd gaan worden door bouwbedrijf Veluwezoom Verkerk: https://www.veluwezoomverkerk.nl/nl/projecten/detail/wb-16-woningen-lieren

In dit plan zullen 9 huurwoningen gerealiseerd gaan worden waarvan er 6 aangeboden worden met een huurprijs van € 763,00. De overige 3 huurwoningen zullen in de vrije sector aangeboden gaan worden.

Aan de Artist Impressions kunnen geen rechten worden ontleend. Op pagina 13 en 14 is abusievelijk vermeld dat dit bouwnummer 7 betreft, dit dient te zijn bouwnummer 5.

U kunt middels het interesseformulier uw belangstelling kenbaar maken en wij zullen u dan benaderen over het verdere verloop van de planontwikkeling.

Geschiedenis

Lieren is ontstaan in de vroege middeleeuwen als een flankesdorp, die op de flanken van de stuwwal liggen, in het overgangsgebied tussen de Veluwse heuvelrug en de IJsselvallei. Het terrein van de stuwwalflanken en het beekdal van de Oude Beek zijn nog steeds duidelijk te zien in het landschap.

De Oude Beek ontspringt in het erosie dal in Engeland (Beekbergen) en het kwelwater stroomde door het beekdal naar de IJssel.

Tullekensmolen

Het schone en stromende water van de beken en sprengen diende niet alleen voor consumptie, maar de aanwezigheid ervan werd tevens benut als krachtbron voor verschillende activiteiten in watermolens, zoals het malen van graan.

Een van de oudste molens die werd gebouwd voor het malen van graan was de Gasthuismolen (1295). Alle boeren uit Beekbergen en Lieren waren toen verplicht hier hun graan te laten malen. De molen staat op de zuidoever van de Oude Beek aan de Molenvaart 41-49 ten oosten van Lieren en is omstreeks 1951 buiten werking is gesteld.

In 1535 werd in Beekbergen toestemming verleend om een watermolen te bouwen voor het malen van graan. In 1679 erfde Willem Tulleken de molen, die toen diende als papiermolen. Sindsdien staat de molen bekend als de Tullekensmolen. In Lieren zijn nog verschillende wegen die verwijzen naar de molens van weleer.

Station ‘Beekbergen’

Tot in de negentiende eeuw bestond de infrastructuur in de omgeving van Lieren uitsluitend uit een netwerk van grind- en zandwegen. Hierin kwam verandering en verbetering door de verharding van de Arnhemseweg (1830) en de aanleg van het Apeldoorns kanaal (1868) en het lokaalspoor Apeldoorn – Dieren (1887) met het station ‘Beekbergen’ in Lieren. Sinds 1950 is de spoorlijn niet meer in gebruik voor regulier personenvervoer en wordt deze nu gebruikt voor toeristische treinritten met de stoomtreinen van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij. Het station is nu een spoorwegmuseum, voorzien van het Museumstoomdepot met een zeer omvangrijke collectie materieel, een grote werkplaats, een prachtig oud stationsgebouw met een authentiek stations kantoor, een grote draaischijf voor het draaien van de stoom- en diesellocomotieven, etc.

Het Coöperatiegebouw

Het gebouw van de Coöperatieve Landbouwvereniging aan de Tullekensweg 92 in Lieren is rond 1930 gebouwd en is een exponent van de industrialisatie, mechanisatie en schaalvergroting in de landbouw. De over het algemeen bescheiden boerenbedrijfjes die al eeuwenlang verspreid te vinden waren in het vruchtbare gebied tussen de Hoge Veluwe en het IJsseldal, professionaliseerden in de eerste helft van de twintigste eeuw. De landbouwcoöperaties vervulden in dat proces een sleutelrol. Door hun krachten te bundelen in de coöperatie konden boeren gebruik maken van machines en voorzieningen die zij zich in hun eentje nooit zouden kunnen veroorloven. Bovendien drukte het groot inkopen van zaden, kunstmest en andere benodigdheden de prijs aanzienlijk. Het Coöperatiecomplex heeft zijn oorspronkelijke gebruik verloren, maar is in de dorpskern van Lieren nog één van de beeldbepalende gebouwen door maat, verschijningsvorm en cultuurhistorische waarde.

Natuurschoon

Lieren is gelegen aan de rand van de Veluwe en heeft verschillende landschapstypen, zoals jong en oud bos, heidevelden en sprengengebied. Het gebied bergt veel en verschillende aantrekkelijkheden voor recreatieve doeleinden.

Men kan er uitstekend wandelen en fietsen. Tevens biedt de omgeving diverse sportactiviteiten zoals kanovaren op het Apeldoornsch Kanaal, golven op De Sprengenbergh, etc.

Vragen of meer informatie?